Cookies

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Google Analytics, Facebook, Youtube.

I følge den nye GDPR lov, så er det et vigtigt element, at vi fortæller omkring vores formål med at indsamle disse data. Vores formål med at indhente data gennem en Facebook pixel og Google Analytics er for at kunne se hvor længe vores besøgnede er på sitet, hvilke sider de kommer ind på og går ud fra samt diverse andre tekniske elementer. Men i forhold til Google Analytics er det brugerens (dit) adfærd, som vi analyserer på for at forbedre brugeroplevelse. Fordi vi samtidig bruger en Facebook pixel er for at kunne målrette annoncering på Facebook, hvis behovet for annoncering på det medie skulle opstå. I skrivende stund (28/04-2018) annoncerer vi ikke på Facebook med brug af vores Facebook pixel. Men vi har den aktiv på vores site, for at kunne have muligheden for det. Ønsker du at vi sletter din data, så skal du ikke tøve med at tage kontakt til Kasper på [email protected], også sørger han for du får slettet al din data hos os. God dag.

 

Personoplysninger – Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected] du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af: Sedia
Dalgas Boulevard 48
2000 Frederiksberg
Telefon: 31360737
E-mail: [email protected]

Persondata

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Sedia
Dalgas Boulevard 48,
2000  Frederiksberg
Tlf.:  +45 31360737
Mail: [email protected]
CVR nr.: 37343544                                                                                                                                                                                            

 

Kundedata

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse en aftalt opgave.

Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som kunden aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende.

 

 

Sletning af persondata

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var baggrunden for indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

 

Videregivelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, fx udbydere af software, webhosting, sikkerhed og opbevaring, som behandler personoplysninger på vores vegne og til vores formål. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål. Det er vores ansvar, at kundens oplysninger behandles efter lovgivningen og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen, medmindre vi har aftalt det med kunden. Kunden kan altid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har givet samtykke til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

 

 

Kundens persondata

Kunden kan altid få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de er indhentet fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har kunden ret til at få slettet egne oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 

Indsigelse mod behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis behandling sker for at forfølge en legitim interesse, dvs. efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

 

 

Klage

Kunden kan altid klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at behandlingen af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

 

 

Datatilsynet kan kontaktes her:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: [email protected]
Telefonnr.: 33193200

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontakt

Send os en mail